• nýbjtp

Öldrun og heilsa

Helstu staðreyndir

Milli 2015 og 2050 mun hlutfall jarðarbúa yfir 60 ár næstum tvöfaldast úr 12% í 22%.
Árið 2020 mun fjöldi fólks 60 ára og eldri vera fleiri en börn yngri en 5 ára.
Árið 2050 munu 80% eldra fólks búa í lág- og millitekjulöndum.
Hraðinn í öldrun íbúa er mun hraðari en áður.
Öll lönd standa frammi fyrir miklum áskorunum til að tryggja að heilbrigðis- og félagskerfi þeirra séu tilbúin til að nýta þessa lýðfræðilegu breytingu sem best.

Yfirlit

Fólk um allan heim lifir lengur.Í dag geta flestir búist við því að lifa á sextugsaldri og lengra.Sérhvert land í heiminum er að upplifa vöxt bæði í stærð og hlutfalli aldraðra af íbúafjölda.
Árið 2030 mun 1 af hverjum 6 í heiminum verða 60 ára eða eldri.Á þessum tíma mun hlutur íbúa 60 ára og eldri aukast úr 1 milljarði árið 2020 í 1,4 milljarða.Árið 2050 mun fjöldi fólks 60 ára og eldri tvöfaldast (2,1 milljarður).Gert er ráð fyrir að fjöldi einstaklinga 80 ára eða eldri þrefaldist á milli 2020 og 2050 og verði 426 milljónir.
Þó að þessi breyting á dreifingu íbúa lands í átt að eldri aldri – þekkt sem öldrun íbúa – hafi hafist í hátekjulöndum (til dæmis í Japan eru 30% íbúanna þegar eldri en 60 ára), þá er hún nú lág- og meðal- tekjulönd sem eru að upplifa hvað mestar breytingar.Árið 2050 munu tveir þriðju hlutar jarðarbúa yfir 60 ár búa í lág- og millitekjulöndum.

Öldrun útskýrð

Á líffræðilegu stigi stafar öldrun af áhrifum uppsöfnunar margs konar sameinda- og frumuskemmda með tímanum.Þetta leiðir til minnkandi líkamlegrar og andlegrar getu, vaxandi hættu á sjúkdómum og að lokum dauða.Þessar breytingar eru hvorki línulegar né samræmdar og þær eru aðeins lauslega tengdar aldri einstaklings í árum.Fjölbreytnin sem sést á eldri aldri er ekki tilviljunarkennd.Fyrir utan líffræðilegar breytingar er öldrun oft tengd öðrum lífsbreytingum eins og starfslokum, flutningi í viðeigandi húsnæði og dauða vina og maka.

Algengar heilsufar sem tengjast öldrun

Algengar aðstæður á efri árum eru heyrnarskerðing, drer og ljósbrotsvillur, verkir í baki og hálsi og slitgigt, langvinn lungnateppa, sykursýki, þunglyndi og heilabilun.Þegar fólk eldist eru líklegri til að upplifa nokkrar aðstæður á sama tíma.
Eldri aldur einkennist einnig af tilkomu nokkurra flókinna heilsufara sem almennt eru kölluð öldrunarheilkenni.Þau eru oft afleiðing margra undirliggjandi þátta og fela í sér veikleika, þvagleka, fall, óráð og þrýstingssár.

Þættir sem hafa áhrif á heilbrigða öldrun

Lengra líf hefur í för með sér tækifæri, ekki aðeins fyrir eldra fólk og fjölskyldur þess heldur einnig fyrir samfélögin í heild.Viðbótarár gefa tækifæri til að stunda nýja starfsemi eins og framhaldsmenntun, nýjan feril eða löngu vanrækta ástríðu.Eldra fólk leggur líka sitt af mörkum á margan hátt til fjölskyldu sinnar og samfélags.Samt veltur umfang þessara tækifæra og framlags að miklu leyti á einum þætti: heilsu.

Vísbendingar benda til þess að hlutfall lífs við góða heilsu hafi haldist í meginatriðum stöðugt, sem gefur til kynna að árin til viðbótar séu við slæma heilsu.Ef fólk getur upplifað þessi aukaár af lífi við góða heilsu og ef það býr í stuðningsumhverfi, verður hæfni þess til að gera það sem það metur mjög lítið frábrugðinn hæfileika yngri.Ef þessi auknu ár einkennast af minnkandi líkamlegri og andlegri getu eru áhrifin fyrir eldra fólk og samfélagið neikvæðari.

Þó að sumt af breytileikanum í heilsu aldraðra sé erfðafræðilegt, þá stafar það mest af líkamlegu og félagslegu umhverfi fólks – þar á meðal heimilum þess, hverfum og samfélögum, svo og persónulegum eiginleikum þess – eins og kyni, þjóðerni eða félagslegri stöðu.Umhverfið sem fólk býr í sem börn – eða jafnvel sem fóstur að þroskast – ásamt persónulegum eiginleikum þess hefur langtímaáhrif á hvernig það eldist.

Líkamlegt og félagslegt umhverfi getur haft bein áhrif á heilsuna eða í gegnum hindranir eða hvata sem hafa áhrif á tækifæri, ákvarðanir og heilsuhegðun.Að viðhalda heilbrigðri hegðun alla ævi, sérstaklega að borða hollt mataræði, stunda reglulega hreyfingu og forðast tóbaksnotkun, stuðlar allt að því að draga úr hættu á ósmitlegum sjúkdómum, bæta líkamlega og andlega getu og seinka umönnunarfíkn.

Stuðningsfullt líkamlegt og félagslegt umhverfi gerir fólki einnig kleift að gera það sem er mikilvægt fyrir það, þrátt fyrir skerta getu.Aðgengi að öruggum og aðgengilegum opinberum byggingum og samgöngum, og staðir sem auðvelt er að ganga um, eru dæmi um stuðningsumhverfi.Við þróun lýðheilsuviðbragða við öldrun er mikilvægt að huga ekki bara að einstaklings- og umhverfisaðferðum sem bæta tapið sem tengist öldrun heldur einnig þeim sem geta styrkt bata, aðlögun og sálfélagslegan vöxt.

Áskoranir við að bregðast við öldrun íbúa

Það er engin dæmigerð eldri manneskja.Sumir 80 ára hafa líkamlega og andlega getu svipaða og margir 30 ára.Annað fólk upplifir verulega samdrátt í getu á mun yngri aldri.Alhliða lýðheilsuviðbrögð verða að taka á þessu fjölbreytta úrvali af reynslu og þörfum aldraðra.

Fjölbreytnin sem sést á eldri aldri er ekki tilviljunarkennd.Stór hluti stafar af líkamlegu og félagslegu umhverfi fólks og áhrifum þess á möguleika þess og heilsuhegðun.Sambandið sem við höfum við umhverfi okkar er skakkt af persónulegum einkennum eins og fjölskyldunni sem við fæddumst inn í, kyni okkar og þjóðerni, sem leiðir til ójöfnuðar í heilsu.

Oft er gert ráð fyrir að eldra fólk sé veikt eða háð og byrði samfélaginu.Lýðheilsustarfsmenn, og samfélagið allt, þurfa að taka á þessum og öðrum aldursviðhorfum, sem geta leitt til mismununar, haft áhrif á hvernig stefnumótun er mótuð og þau tækifæri sem eldra fólk hefur til að upplifa heilbrigða öldrun.

Hnattvæðing, tækniþróun (td í samgöngum og samskiptum), þéttbýlismyndun, fólksflutningar og breytt kynjaviðmið hafa áhrif á líf eldra fólks með beinum og óbeinum hætti.Lýðheilsuviðbrögð verða að gera úttekt á þessum núverandi og áætluðu þróun og móta stefnu í samræmi við það.

svar WHO

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna lýsti 2021–2030 áratug heilbrigðrar öldrunar og bað WHO að leiða framkvæmdina.Áratugur heilbrigðrar öldrunar er alþjóðlegt samstarf sem sameinar stjórnvöld, borgaralegt samfélag, alþjóðlegar stofnanir, fagfólk, fræðimenn, fjölmiðla og einkageirann í 10 ára samstillt, hvatandi og samvinnuverkefni til að hlúa að lengra og heilbrigðara lífi.

Áratugurinn byggir á alþjóðlegri stefnu og aðgerðaáætlun WHO og Alþjóðlegu aðgerðaáætlun Sameinuðu þjóðanna í Madrid um öldrun og styður framkvæmd Dagskrá Sameinuðu þjóðanna 2030 um sjálfbæra þróun og sjálfbæra þróunarmarkmiðin.

Áratugur heilbrigðrar öldrunar (2021–2030) leitast við að draga úr ójöfnuði í heilsu og bæta líf eldra fólks, fjölskyldna þeirra og samfélaga með sameiginlegum aðgerðum á fjórum sviðum: að breyta því hvernig við hugsum, líður og hegðum okkur gagnvart aldri og aldurshyggju;þróa samfélög á þann hátt að efla hæfileika eldra fólks;að veita einstaklingsmiðaða samþætta umönnun og grunnheilbrigðisþjónustu sem svarar eldra fólki;og veita eldra fólki sem þarf á því að halda aðgang að vönduðum langtímaumönnun.

Öldrun og heilsa


Pósttími: 24. nóvember 2021